...

Монета. Тетрадрахма

...

Монета. Тетрадрахма

...

Монета. Дирхам

...

Монета. Статер

...

Монета. Дукат. Дукат